HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

  • 25 พฤศจิกายน 2565
  • 9 ครั้ง

????วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
????????องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง เชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ
หากพบเห็นหรือทราบ การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
??โทรสายด่วน พม. : 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: