HOT NEWSสายด่วน ปลัด อบต. 091 0691870 - ผอ.คลัง 091 0691873 - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายชัยนาถ  อุ่นแก้ว - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายชัยนาถ อุ่นแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

สายตรงนายก

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (ตุลาคม.2562-มีนาคม.2563)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (ตุลาคม.2562-มีนาคม.2563) 988 KB. 13

แชร์ให้เพื่อน: