HOT NEWSพระธาตุเจ้าหนองโขงเป็นศรี ฝีมือดีหัตถกรรมล้ำค่า ศาลารวมใจยึดมั่นปวงประชา เกษตรกรรมนำหน้าพาขุนคงเจริญ
ข้อมูล อบต.
นายชัยนาถ  อุ่นแก้ว - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายชัยนาถ อุ่นแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

สายตรงนายก

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

เลือกหัวข้อเรื่อง

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (ตุลาคม.2562-มีนาคม.2563)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (ตุลาคม.2562-มีนาคม.2563) 988 KB. 1

แชร์ให้เพื่อน: