HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.คลัง 091 0691873 - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

สายตรงนายก

ประจำปี พ.ศ. 2564

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 1.20 MB. 54
2 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 1.20 MB. 54
3 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 1.85 MB. 51
4 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 1.82 MB. 52
5 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 1.67 MB. 57
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 1.20 MB. 54
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 1.10 MB. 54
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 1.03 MB. 58
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 2.29 MB. 56
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 1.98 MB. 49
11 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 4.08 MB. 49

แชร์ให้เพื่อน: