HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาหน่วยงาน

เลือกหัวข้อเรื่อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 3.98 MB. 254
2 ฉบับร่างครั้งที่1 2.98 MB. 160
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 2.98 MB. 40

แชร์ให้เพื่อน: