HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

ประจำปี พ.ศ. 2565

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยแรก 917 KB. 112
2 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 509 KB. 120
3 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 908 KB. 118
4 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 823 KB. 123
5 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 2.07 MB. 88
6 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 981 KB. 132
7 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 1.59 MB. 131
8 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2565 624 KB. 137
9 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 1.12 MB. 127
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 727 KB. 119
11 ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 59 KB. 119
12 ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2 113 KB. 133
13 ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 92 KB. 116
14 ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 63 KB. 112
15 ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 55 KB. 123
16 ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 1 57 KB. 114
17 ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่ 2 87 KB. 113

แชร์ให้เพื่อน: