HOT NEWSพระธาตุเจ้าหนองโขงเป็นศรี ฝีมือดีหัตถกรรมล้ำค่า ศาลารวมใจยึดมั่นปวงประชา เกษตรกรรมนำหน้าพาขุนคงเจริญ
ข้อมูล อบต.
นายเลิศ ปันใจดี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

สายตรงนายก

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เลือกหัวข้อเรื่อง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 445 KB. 65

แชร์ให้เพื่อน: