HOT NEWSสายด่วน ปลัด อบต. 091 0691870 - ผอ.คลัง 091 0691873 - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายชัยนาถ  อุ่นแก้ว - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายชัยนาถ อุ่นแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

สายตรงนายก

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

เลือกหัวข้อเรื่อง

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 61 KB. 18
2 สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 55 KB. 16
3 สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 50 KB. 17
4 สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 36 KB. 14
5 สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 60 KB. 14
6 สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 47 KB. 17
7 สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 52 KB. 15
8 สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 44 KB. 14
9 สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 48 KB. 17
10 สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 63 56 KB. 7
11 สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 63 53 KB. 2
12 สรุปผลการจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 63 56 KB. 3

แชร์ให้เพื่อน: