HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน ปลัด อบต. 091 0691870 - ผอ.คลัง 091 0691873 - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายชัยนาถ  อุ่นแก้ว - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 091-0691870

นายชัยนาถ อุ่นแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 091-0691870

สายตรงนายก

ประจำปี พ.ศ. 2563


รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 755 KB. 13
2 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 757 KB. 10
3 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 762 KB. 12
4 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 754 KB. 10
5 นัดประชุมสภาฯ สมัยที่ 1/2563 816 KB. 12
6 นัดประชุมสภาฯ สมัยที่ 2/2563 854 KB. 11
7 นัดประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 831 KB. 11
8 นัดประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 865 KB. 12
9 นัดประชุมสภาฯ สมัยที่ 4/2563 871 KB. 12
10 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 2.68 MB. 10
11 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 5.04 MB. 11
12 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 6.61 MB. 10
13 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 6.26 MB. 10
14 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 1.80 MB. 11
15 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 488 KB. 13
16 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 2.42 MB. 13

แชร์ให้เพื่อน: