HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

ประจำปี พ.ศ. 2563


รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 755 KB. 164
2 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 757 KB. 166
3 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 762 KB. 177
4 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 754 KB. 158
5 นัดประชุมสภาฯ สมัยที่ 1/2563 816 KB. 158
6 นัดประชุมสภาฯ สมัยที่ 2/2563 854 KB. 160
7 นัดประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 831 KB. 148
8 นัดประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 865 KB. 181
9 นัดประชุมสภาฯ สมัยที่ 4/2563 871 KB. 167
10 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 2.68 MB. 173
11 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 5.04 MB. 150
12 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 6.61 MB. 165
13 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 6.26 MB. 150
14 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 1.80 MB. 215
15 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 488 KB. 182
16 บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 2.42 MB. 166

แชร์ให้เพื่อน: