HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน ปลัด อบต. 091 0691870 - ผอ.คลัง 091 0691873 - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายชัยนาถ  อุ่นแก้ว - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายชัยนาถ อุ่นแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

สายตรงนายก

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เลือกหัวข้อเรื่อง

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2562


สถิติการให้บริการประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

งานด้านโยธา การขออนุญาต

ก่อสร้าง

65

งานด้านการศึกษา

89

งานได้รายได้จัดเก็บภาษี

1,009

งานด้านพัฒนาชุมชน

และสวัสดิการสังคม

1,250

งานด้านสาธารณสุข

850


รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปี 2562 339 KB. 83

แชร์ให้เพื่อน: