HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ

  • 1 พฤศจิกายน 2565
  • 17 ครั้ง

ข่าวดี?? อบต.ขุนคง เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป สามารถมาลงทะเบียนได้ที่ งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักปลัดอบต.ขุนคง
คุณสมบัติ
1 ต้องเกิดก่อน 2 กันยายน 2507
2 มีชื่อตามทะเบียนบ้าน อยู่ในพื้นที่ตำบลขุนคง
3 เป็นผู้ที่ไม่ได้รับบําเหน็จ บํานาญ ของข้าราชการต่างๆ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: