HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน ปลัด อบต. 091 0691870 - ผอ.คลัง 091 0691873 - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายชัยนาถ  อุ่นแก้ว - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 091-0691870

นายชัยนาถ อุ่นแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 091-0691870

สายตรงนายก

informationข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยพร้อมภาชนะบรรจุในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  • 16 ตุลาคม 2562
  • 641 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: