HOT NEWSพระธาตุเจ้าหนองโขงเป็นศรี ฝีมือดีหัตถกรรมล้ำค่า ศาลารวมใจยึดมั่นปวงประชา เกษตรกรรมนำหน้าพาขุนคงเจริญ
ข้อมูล อบต.
นายชัยนาถ  อุ่นแก้ว - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายชัยนาถ อุ่นแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562

  • 9 กรกฎาคม 2562
  • 470 ครั้ง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 ขอขอบพระคุณสถานีตำรวจภูธรหางดงที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ และขอขอบพระคุณกลุ่มผู้นำชุมชน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ช่วย) /ผอ.โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย/ สมาชิกสภา อบต. ตำรวจบ้าน อาสาจราจรและน้องๆรร.ต้นแก้วฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมโครงการฯ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: