HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

ลงพื้นที่วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ประชากรสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลขุนคง หมู่ที่ 1-9

  • 16 พฤษภาคม 2567
  • 61 ครั้ง

- ระหว่างวันที่ 7-14 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง นำโดย นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง,คณะผู้บริหาร,ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง,สมาชิกสภาฯ

,อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน,อาสาสมัครสาธารณสุขฯและผู้นำชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่ประชากรสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลขุนคง หมู่ที่ 1-9

????ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์

ดร.สมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ประจำปีงบประมาณ 2567แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: