HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง กำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชบัญญั ติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอส พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติคาบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ในช่วงเทศกาลประเหณียี่เป็งเชียงใหม่ 2566

  • 26 ตุลาคม 2566
  • 310 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่

และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง กำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอส พ.ศ. ๒๕๕๑ และ

พระราชบัญญัติคาบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

ในช่วงเทศกาลประเหณียี่เป็งเชียงใหม่ 2566

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: