HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม ประจำปี 2566

  • 25 สิงหาคม 2566
  • 5,974 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ?เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม? เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความสะอาดทั่วทุกพื้นที่ ถนนมีความสวยงาม ตัดแต่งต้นไม้ดอกไม้ให้สวยงามตลอดเส้นทาง ไม่มีป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้งในทุกเส้นทาง รวมถึงการติดตั้งป้ายที่ได้รับอนุญาตต้องมีความเหมาะสม ไม่กีดขวางหรือบดบังทัศนวิสั

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: