HOT NEWSสายด่วน ปลัด อบต. 091 0691870 - ผอ.คลัง 091 0691873 - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายชัยนาถ  อุ่นแก้ว - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายชัยนาถ อุ่นแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

สายตรงนายก

informationประกาศราคากลาง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.แบบมีฝาปิด (เชื่อมต่อรางระบายน้ำเดิม) บริเวณถนน ซ.2 ม.8 บ้านท่ามะโก๋

  • 18 กุมภาพันธ์ 2562
  • 790 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: