HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง      053-022995 ต่อ 23

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 053-022995 ต่อ 23

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565

  • 9 พฤษภาคม 2565
  • 113 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง นายนพดล คำแล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: