HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.คลัง 091 0691873 - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

อบรมวัฒนธรรมองค์กร

  • 17 มีนาคม 2565
  • 79 ครั้ง

เมื่อวันที่  17  มีนาคม  2565  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่   นายพิทักษ์  ตุ้มอินมร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม คณะผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง โดยมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ตามประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: