HOT NEWSยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 - 022995 ถึง 7 สายด่วน - ผอ.คลัง 091 0691873 - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 092-9878866

นายพิทักษ์ ตุ้มอินมร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง 092-9878866

สายตรงนายก

informationประกาศราคากลาง

โครงการปรับปรุงผิวจราจร OVER LAY แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 (บ้านแพะใหม่) บริเวณถนนสายบ้านกาด-แพะใหม่ (ชม.ถ. 104-0005)

  • 10 กุมภาพันธ์ 2564
  • 347 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: