HOT NEWSสายด่วน ปลัด อบต. 091 0691870 - ผอ.คลัง 091 0691873 - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายชัยนาถ  อุ่นแก้ว - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายชัยนาถ อุ่นแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

  • 23 ตุลาคม 2563
  • 19 ครั้ง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอหางดง ได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง สถาบันการศึกษา ภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: