HOT NEWSสายด่วน ปลัด อบต. 091 0691870 - ผอ.คลัง 091 0691873 - ผอ.ช่าง 091 0691875 - ผอ.กองสาธารณสุข 083 2012598 - ผอ.กองศึกษา 091 8532945 - หน.สำนักปลัด 098 2535821
ข้อมูล อบต.
นายชัยนาถ  อุ่นแก้ว - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายชัยนาถ อุ่นแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2563

  • 18 กันยายน 2563
  • 90 ครั้ง

วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง จัดกิจกรรมโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี พ.ศ.2563 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากเทศบาลตำบลบ้านแหวน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: