HOT NEWSพระธาตุเจ้าหนองโขงเป็นศรี ฝีมือดีหัตถกรรมล้ำค่า ศาลารวมใจยึดมั่นปวงประชา เกษตรกรรมนำหน้าพาขุนคงเจริญ
ข้อมูล อบต.
นายชัยนาถ  อุ่นแก้ว - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายชัยนาถ อุ่นแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

สายตรงนายก

informationข่าวกิจกรรม/ผลงาน

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ

  • 9 กรกฎาคม 2563
  • 23 ครั้ง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.ขุนคง กิ่งกาชาดอำเภอหางดง ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอหางดง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลขุนคง มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับงบประมาณจากโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 2 หลังๆละ 40,000 บาท ในพื้นที่ อบต.ขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: