HOT NEWSพระธาตุเจ้าหนองโขงเป็นศรี ฝีมือดีหัตถกรรมล้ำค่า ศาลารวมใจยึดมั่นปวงประชา เกษตรกรรมนำหน้าพาขุนคงเจริญ
ข้อมูล อบต.
นายชัยนาถ  อุ่นแก้ว - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายชัยนาถ อุ่นแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

สายตรงนายก

informationข่าวประชาสัมพันธ์

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

  • 23 มิถุนายน 2563
  • 17 ครั้ง

26  มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก จึงขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมกันสร้างพื้นที่ให้ปลอดภัย ตั้งแต่

- พื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว สร้างด้วยความรักและเข้าใจ

- พื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา สร้างด้วยการส่งเสริมอย่างเข้าใจ

- พื้นที่ปลอดภัยในสถานประกอบการ สร้างด้วยการดูแลและห่วงใย

- พื้นที่ปลอดภัยในชุมชน สร้างด้วยการสอดส่องและใส่ใจ

เพื่อให้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ อยู่ในพื้นที่ปลอดภัย ไม่เป็นหน้าใหม่ใช้ยาเสพติด

Save Zone, No New Face พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: