HOT NEWSพระธาตุเจ้าหนองโขงเป็นศรี ฝีมือดีหัตถกรรมล้ำค่า ศาลารวมใจยึดมั่นปวงประชา เกษตรกรรมนำหน้าพาขุนคงเจริญ
ข้อมูล อบต.
นายเลิศ ปันใจดี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

สายตรงนายก

ระเบียบกองช่าง

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 พรบ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 92 KB. 30
2 พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 263 KB. 33
3 พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 329 KB. 30

แชร์ให้เพื่อน: