ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
สถานที่ท่องเที่ยว  :  วัดขุนคงหลวง
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  02 พ.ย. 58     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  165  คน
 
ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
 ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
 
หอธรรมเก่าแก่ที่เก็บคัมภีร์โบราณ

ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
 
ภายในซุ้มประตูโขงโบราณ

ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
 
โขง วัดขุนคง

ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
 
ภาพลายทองจิตรกรรม

ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
 
เครื่องราชกกุธภัณฑ์

ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
 
ซุ้มโขงจำลองหน้าวัด

ภาพสถานที่ท่องเที่ยว
 
รูปหล่อขุนหลวงวิลังคะ