ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 

 

 

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
ชื่อผู้เขียน ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันที่เพิ่ม :  03 ก.ค. 58
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
    

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 2,700,000.- บาท