ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 

 

 

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :  ประกาศ ประมูลซื้อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอ
ชื่อผู้เขียน ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันที่เพิ่ม :  08 ส.ค. 60
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
    

ประมูลซื้อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

ขนาดบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(ตามไฟล์ที่แนบคะ)