ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 

 

 

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้เขียน ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันที่เพิ่ม :  02 มิ.ย. 60
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
    

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

(ตามรายละเอียดที่แนบ)