ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 

 

 

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ชื่อผู้เขียน ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันที่เพิ่ม :  22 มี.ค. 60
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
    

ประชาสัมพันธ์

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

(รายละเอียดตามไฟล์แนบมานี้คะ)