ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 

 

 

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560
ชื่อผู้เขียน ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันที่เพิ่ม :  10 ต.ค. 59
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
    

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2560

งบประมาณ 750,500.-บาท

ราคากลาง 827,035.-บาท

(เอกสารตามไฟล์แนบ)