ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 

 

 

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :  ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณลำเหมืองกลางบ้าน (บ
ชื่อผู้เขียน ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันที่เพิ่ม :  29 ส.ค. 59
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
    

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบมีฝาปิด บริเวณลำเหมืองกลางบ้าน (บ้านไร่) บ้านสารภี หมู่ที่ 4 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

(ตามเอกสารแนบ)

(งบประมาณ  300,000 บาท)