ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 

 

 

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด บริเวณลำเหมืองกลางบ้าน
ชื่อผู้เขียน ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันที่เพิ่ม :  29 ส.ค. 59
ดาวน์โหลด ไม่มีไฟล์เอกสาร
    

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิด บริเวณลำเหมืองกลางบ้าน บ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

(ตามเอกสารแนบ)

(งบประมาณ 219,000.- บาท)