ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 

 

 

 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง :  ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.1 บ้านต้นแก้ว
ชื่อผู้เขียน ผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันที่เพิ่ม :  03 ก.ค. 58
ดาวน์โหลด  ดาวโหลดเอกสาร pdf
    

ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่

ตามแบบมาตรฐาน  ม.1 บ้านต้นแก้ว