Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
  • วันนี้  :  26 คน
  • เมื่อวาน  :  54 คน
  • เดือนนี้  :  1263 คน
  • ทั้งหมด  :  10096 คน
  • เริ่มนับสถิติ  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 
หน่วยงานแต่ละฝ่าย องค์การบิรหารส่วนตำบลขุนคง
 

สำนักปลัด


นายชัยนาถ อุ่นแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
 
นายภูรี ทัณทะรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสุนทรี ศรีจา
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาลและแผน ชำนาญการนางปราลิตรา นพศิริ
ตำแหน่งนักทรัยากรบุคคล ปฏิบัติการนางสาวสุรีย์ เรือนโย
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการว่าง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการนางสาวอมลิน แก้วสุวรรณ
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนายองอาจ ภักดี
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์นายธัชชัย ฝูงคน
ตำแหน่งคนงานทั่วไปนางชลธิชา จอมแก้ว
ตำแหน่งคนงานทั่วไปชื่อ - นามสกุลบุคลากร
ตำแหน่งบุคลากรชื่อ - นามสกุลบุคลากร
ตำแหน่งบุคลากรนายกิตติพันธ์ ตุ่นวัน
ตำแหน่งคนงานทั่วไปชื่อ - นามสกุลบุคลากร
ตำแหน่งบุคลากรชื่อ - นามสกุลบุคลากร
ตำแหน่งบุคลากรชื่อ - นามสกุลบุคลากร
ตำแหน่งบุคลากร