Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
  • วันนี้  :  72 คน
  • เมื่อวาน  :  177 คน
  • เดือนนี้  :  2882 คน
  • ทั้งหมด  :  50716 คน
  • เริ่มนับสถิติ  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 
หน่วยงานแต่ละฝ่าย องค์การบิรหารส่วนตำบลขุนคง
 

สำนักปลัด


นายชัยนาถ อุ่นแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
 
นายภูรี ทัณทะรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสุนทรี ศรีจา
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาลและแผน ชำนาญการนางปราลิตรา นพศิริ
ตำแหน่งนักทรัยากรบุคคล ปฏิบัติการนางสาวสุรีย์ เรือนโย
ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการนายชัชชัย จินดาหลวง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานนายนนทิวัฒน์ บำรุงเจริญ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางสาวอมลิน แก้วสุวรรณ
ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนายธัชชัย ฝูงคน
ตำแหน่งคนงานทั่วไปนางชลธิชา จอมแก้ว
ตำแหน่งคนงานทั่วไปนายองอาจ ภักดี
ตำแหน่งพนักงานขับรถนายอาทิตย์ แสงมโนธรรม
ตำแหน่ง คนงานทั่วไปชื่อ - นามสกุลบุคลากร
ตำแหน่งบุคลากรนายสาธิต อินทอง
ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการนายอุ่นเรือน ปินตา
ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการนายสันต์ เป็งสินธุ์
ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ