Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
  • วันนี้  :  71 คน
  • เมื่อวาน  :  177 คน
  • เดือนนี้  :  2882 คน
  • ทั้งหมด  :  50716 คน
  • เริ่มนับสถิติ  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 
หน่วยงานแต่ละฝ่าย องค์การบิรหารส่วนตำบลขุนคง
 

คณะผู้บริหาร


นายเลิศ ปันใจดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
 
นายอุเทน ยาวินัง
รองนายก อบต.ขุนคงนายเสน่ห์ โพธิปิน
รองนายก อบต.ขุนคงนายอนุรักษ์ ดีเบอะ
เลขานุการนายก อบต.ขุนคง