Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
  • วันนี้  :  13 คน
  • เมื่อวาน  :  119 คน
  • เดือนนี้  :  2023 คน
  • ทั้งหมด  :  45685 คน
  • เริ่มนับสถิติ  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา  ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มข่าวเมื่อ ดู
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 05/07/2560 122 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม ... 03/07/2560 115 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  กำหนดการออกประชาคมเพื่อทบทวนโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (2562-2565) 19/06/2560 123 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขุนคง รอบที่ 4 19/06/2560 111 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  กำหนดการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการแและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2... 29/05/2560 113 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แจ้งสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในเขตพื้นที่ตำบลขุนคง 19/05/2560 102 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 19/04/2560 105 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนเมษา... 03/04/2560 131 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขุนคง ประจำปี 2559 28/03/2560 136 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยประจำปี 2560 16/03/2560 131 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน เข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 15 มี... 07/03/2560 139 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 03/03/2560 139 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 09/01/2560 107 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 06/01/2560 60 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2560 19/12/2559 131 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 28/10/2559 128 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2559 28/10/2559 143 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันา... 01/09/2559 153 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ... 22/08/2559 145 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือสิงห... 03/08/2559 139 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ตารางการพ่นหมอกควัน รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 05/07/2559 156 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการแบะผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน... 04/07/2559 136 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ ด่วน! 13/05/2559 178 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม... 03/05/2559 133 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  สายด่วน อบต.ขุนคง 01/03/2559 170 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2559 26/02/2559 140 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน... 29/01/2559 175 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การยื่นแบบการจัดเก็บภาษีประจำปี 2559 01/01/2559 87 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน... 25/12/2558 125 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน... 23/11/2558 142 คน
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | ต่อไป