ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
ค้นหา  ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มข่าวเมื่อ ดู
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน... 29/01/2559 94 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การยื่นแบบการจัดเก็บภาษีประจำปี 2559 01/01/2559 9 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน... 25/12/2558 47 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน... 23/11/2558 60 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แจ้งการกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2558 23/11/2558 46 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์งบแสดงสถานะการเงิน ปี 2558 12/11/2558 41 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2558 29/10/2558 45 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมองค์กร ประจำเดือน ตุลาคม 2558 19/10/2558 64 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  สรุปผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อบต.ขุนคง 15/10/2558 199 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ ด่วน! 12/10/2558 77 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  สายด่วน อบต.ขุนคง 07/10/2558 51 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ขุนคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 25/09/2558 91 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียน ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเก... 22/09/2558 61 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ประ... 02/09/2558 68 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  กิจกรรม โครงการป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2558 18/08/2558 95 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการและเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน... 29/07/2558 68 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ขั้นตอนการปฏิบัติงานคณะกรรมการโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมฯ 06/07/2558 28 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์ กำหนดการประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อพิจารณาดำเนินงานโครงการบ... 30/04/2558 54 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับตำ... 25/04/2558 54 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนเมษายน 2558 31/03/2558 176 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศ อบต.ขุนคง เรื่องการปรับปรุงขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชกา... 30/03/2558 150 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 18/02/2558 144 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์ : ปฏิทินกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558 01/02/2558 319 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2558 05/01/2558 47 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2557 09/12/2557 58 คน
ย้อนกลับ | 1 | 2 |