ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
ค้นหา  ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มข่าวเมื่อ ดู
 ข่าวประชาสัมพันธ์  กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป... 30/08/2560 16 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศแบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ... 20/07/2560 12 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานธรรมะสัญจร ประจำปี 2560 13/07/2560 26 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์ร่วมพิธีเปิดโครงการผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน... 13/07/2560 23 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลขุนคงร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองหรือปลูกดอกไ... 05/07/2560 22 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 05/07/2560 19 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม ... 03/07/2560 16 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  กำหนดการออกประชาคมเพื่อทบทวนโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (2562-2565) 19/06/2560 27 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขุนคง รอบที่ 4 19/06/2560 15 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  กำหนดการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการแและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2... 29/05/2560 22 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แจ้งสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในเขตพื้นที่ตำบลขุนคง 19/05/2560 18 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 19/04/2560 21 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนเมษา... 03/04/2560 31 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขุนคง ประจำปี 2559 28/03/2560 28 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยประจำปี 2560 16/03/2560 29 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน เข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 15 มี... 07/03/2560 37 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 03/03/2560 35 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 09/01/2560 1 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2560 19/12/2559 37 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 28/10/2559 41 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2559 28/10/2559 56 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันา... 01/09/2559 58 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ... 22/08/2559 52 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือสิงห... 03/08/2559 52 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ตารางการพ่นหมอกควัน รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 05/07/2559 60 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการแบะผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน... 04/07/2559 46 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศรับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ ด่วน! 13/05/2559 86 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แจ้งการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม... 03/05/2559 47 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  สายด่วน อบต.ขุนคง 01/03/2559 78 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2559 26/02/2559 13 คน
1 | 2 | ต่อไป