Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
  • วันนี้  :  26 คน
  • เมื่อวาน  :  54 คน
  • เดือนนี้  :  1263 คน
  • ทั้งหมด  :  10096 คน
  • เริ่มนับสถิติ  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ค้นหา  ค้นหา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เพิ่มข่าวเมื่อ ดู
 ข่าวประชาสัมพันธ์  สาระน่ารู้ โรคที่มากับหน้าหนาว 13/11/2560 6 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13/11/2560 5 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 01/11/2560 9 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 ... 30/10/2560 5 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป... 30/08/2560 36 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศแบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ ไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ... 20/07/2560 24 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานธรรมะสัญจร ประจำปี 2560 13/07/2560 43 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์ร่วมพิธีเปิดโครงการผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน... 13/07/2560 35 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลขุนคงร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองหรือปลูกดอกไ... 05/07/2560 25 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 05/07/2560 22 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม ... 03/07/2560 22 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  กำหนดการออกประชาคมเพื่อทบทวนโครงการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (2562-2565) 19/06/2560 34 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขุนคง รอบที่ 4 19/06/2560 19 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  กำหนดการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการแและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2... 29/05/2560 26 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แจ้งสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในเขตพื้นที่ตำบลขุนคง 19/05/2560 22 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 19/04/2560 26 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนเมษา... 03/04/2560 38 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลขุนคง ประจำปี 2559 28/03/2560 31 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยประจำปี 2560 16/03/2560 34 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน เข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 15 มี... 07/03/2560 41 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 03/03/2560 41 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  การจัดทำโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 09/01/2560 4 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2560 19/12/2559 42 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 28/10/2559 45 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2559 28/10/2559 58 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันา... 01/09/2559 62 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ... 22/08/2559 57 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือสิงห... 03/08/2559 58 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ตารางการพ่นหมอกควัน รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2559 05/07/2559 63 คน
 ข่าวประชาสัมพันธ์  แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการแบะผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน... 04/07/2559 53 คน
1 | 2 | ต่อไป