ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานธรรมะสัญจร ประจำปี 2560
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  13 ก.ค. 60     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  25  คน
ดาวน์โหลด  ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

ขอเชิญร่วมโครงการจัดงานธรรมะสัญจร ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 

เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดเดชดำรงค์ หมู่ที่ 6 บ้านกาด ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่