ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์ร่วมพิธีเปิดโครงการผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อการอาชีพ และร่วมประดิษ
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  13 ก.ค. 60     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  22  คน
ดาวน์โหลด  ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
 

ขอเรียนเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลขุนคงเข้าร่วมโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขุนคง กิจกรรม:ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อการอาชีพ (สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลาตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่