ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลขุนคงร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองหรือปลูกดอกไม้สีเหลือง
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  05 ก.ค. 60     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  21  คน
ดาวน์โหลด  ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
 

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลขุนคงร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองหรือปลูกดอกไม้สีเหลืองเพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9