ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  05 ก.ค. 60     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  18  คน
ดาวน์โหลด  ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

การดำเนินการโครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560

ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดขุนคง หมู่ที่ 5 บ้านขุนคง

เริ่มตั้งเวลา 18.00-19.00 เป็นต้นไป