ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : แจ้งสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในเขตพื้นที่ตำบลขุนคง
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  19 พ.ค. 60     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  17  คน
ดาวน์โหลด  ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมชลประทานฯ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 จะมีน้ำป่ามวนใหญ่ไหลมาจากพื่นที่สูงจากตำบลบ้านปง ไหลมาสู่ตำบลขุนคงและตำบลใกล้เคียง ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตำบลขุนคงและตำบลใกล้เคียงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดังกล่าว