Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
  • วันนี้  :  79 คน
  • เมื่อวาน  :  139 คน
  • เดือนนี้  :  3770 คน
  • ทั้งหมด  :  51604 คน
  • เริ่มนับสถิติ  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2560
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  19 ธ.ค. 59     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  137  คน
ดาวน์โหลด  ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี 2560

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    -   ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) 

                                     ตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

ภาษีป้าย                     -    ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)

                                      ตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 - 31 มีนาคม 2560

ภาษีบำรุงท้องที่            -    ชำระภาษีตั้งแต่ 4 มกราคม 2560 - 30 เมษายน 2560