ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศรับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ ด่วน!
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  13 พ.ค. 59     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  85  คน
ดาวน์โหลด  ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

ประกาศรับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ ด่วน สามารถติดต่อได้ที่กองคลัง อบต.ขุนคง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  091-0691873 ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ขุนคง