Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
  • วันนี้  :  13 คน
  • เมื่อวาน  :  119 คน
  • เดือนนี้  :  2023 คน
  • ทั้งหมด  :  45685 คน
  • เริ่มนับสถิติ  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 
ภาพกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
 
ค้นหา  ค้นหา
 
ภาพกิจกรรม เพิ่มข่าวเมื่อ
  งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 30/01/2560
  โครงการรวมพลังสานใจ ห่วงใยประชาชน ปี 6 ประจำปี 2559 25/11/2559
  พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไวรัสซิกาในพื้นที่ต... 06/09/2559
  การบริการซ่อมไฟกิ่งสาธารณะ ในพื้นที่ตำบลขุนคง 06/09/2559
  โครงการฝึกอบรมบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการป้องกัน และ... 09/08/2559
  โครงการป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2559 (รณรงค์ควบคุมและป้องกันโร... 05/07/2559
  กำจัดขยะอุดตันภายในท่อระบายน้ำ 14/06/2559
  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือ... 07/06/2559
  โครงการรณงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุข... 29/05/2559
  การประชุมประชาคมระดับตำบล/หมู่บ้าน 04/05/2559
  ภาพกิจกรรมโครงการก้าวต่อไป สู่การเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็... 04/05/2559
  กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประ... 04/05/2559
  บริการล้างถนนในพื้นที่ตำบลขุนคง เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน 25/04/2559
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (การจัดเก็บขยะในพื้นที่... 25/04/2559
  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอหาง... 19/04/2559
  กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลขุนคง ประจำปี 2559 19/04/2559
  กิจกรรม Big Cleaning Day 2559 01/04/2559
  พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 26/2559 05/02/2559
  โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ เดือน ก.พ.59 02/02/2559
  โครงการมอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุตำบลขุนคง ประจำปี 2559 02/02/2559
  งานสาธารณสุขแสะสิ่งแวดล้อม อบต.ขุนคง 29/01/2559
  งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายครั้งที่ 26/2559 29/01/2559
  สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแล... 21/01/2559
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ต.ขุนคง 21/01/2559
  ทำบุญอาคารเอนกประสงค์ อบต.ขุนคง 14/01/2559
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 09/01/2559
  โครงการรวมพลังสานใจ ห่วงใยประชาชน ปี 5 06/01/2559
  โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยที... 04/01/2559
  ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน... 19/10/2558
  การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการและเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ... 12/10/2558
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | ต่อไป