Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
  • วันนี้  :  257 คน
  • เมื่อวาน  :  329 คน
  • เดือนนี้  :  4889 คน
  • ทั้งหมด  :  32386 คน
  • เริ่มนับสถิติ  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 
ภาพกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
 
ค้นหา  ค้นหา
 
ภาพกิจกรรม เพิ่มข่าวเมื่อ
  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือ... 07/06/2559
  โครงการรณงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุข... 29/05/2559
  การประชุมประชาคมระดับตำบล/หมู่บ้าน 04/05/2559
  ภาพกิจกรรมโครงการก้าวต่อไป สู่การเรียนรู้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็... 04/05/2559
  กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประ... 04/05/2559
  บริการล้างถนนในพื้นที่ตำบลขุนคง เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน 25/04/2559
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม (การจัดเก็บขยะในพื้นที่... 25/04/2559
  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคงเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอหาง... 19/04/2559
  กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลขุนคง ประจำปี 2559 19/04/2559
  กิจกรรม Big Cleaning Day 2559 01/04/2559
  พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 26/2559 05/02/2559
  โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ เดือน ก.พ.59 02/02/2559
  โครงการมอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุตำบลขุนคง ประจำปี 2559 02/02/2559
  งานสาธารณสุขแสะสิ่งแวดล้อม อบต.ขุนคง 29/01/2559
  งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายครั้งที่ 26/2559 29/01/2559
  สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแล... 21/01/2559
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ต.ขุนคง 21/01/2559
  ทำบุญอาคารเอนกประสงค์ อบต.ขุนคง 14/01/2559
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 09/01/2559
  โครงการรวมพลังสานใจ ห่วงใยประชาชน ปี 5 06/01/2559
  โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยที... 04/01/2559
  ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน... 19/10/2558
  การแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการและเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ... 12/10/2558
  เข้าร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ฯ พบประชาชน ณ สนามก... 10/09/2558
  ประชาสัมพันธ์ การชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 02/09/2558
  กิจกรรมโครงการป้องกันโรคติดต่อ (รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เล... 18/08/2558
  วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 13/08/2558
  อบรมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระดับตำบล/หมู่บ้าน ตำบลขุ... 07/08/2558
  สูตรน้ำหมักชีวภาพ โดย ผู้นำชุมชนตำบลขุนคง 30/07/2558
  การดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรหลักสูตร "การผลิตเม... 23/07/2558
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | ต่อไป