Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
  • วันนี้  :  13 คน
  • เมื่อวาน  :  119 คน
  • เดือนนี้  :  2023 คน
  • ทั้งหมด  :  45685 คน
  • เริ่มนับสถิติ  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 
ภาพกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
 
ค้นหา  ค้นหา
 
ภาพกิจกรรม เพิ่มข่าวเมื่อ
  การแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง 22/12/2560
  ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ เนื่องในวันคล้ายวันพระเฉลิมพระชนมพรรษาวันชา... 05/12/2560
  โครงการรวมพลังสานใจห่วงใยประชาชน ปี 7 14/11/2560
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั... 30/10/2560
  ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์อำเภอหางดงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพ... 26/10/2560
  ร่วมงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 23/10/2560
  ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ 13/10/2560
  ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย 13/10/2560
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ประจำป... 28/08/2560
  โครงการ big cleaning day ประจำปี 2560 08/08/2560
  โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 08/08/2560
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง... 19/07/2560
  พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันท... 19/07/2560
  โครงการธรรมะสัญจร ประจำปี 2560 17/07/2560
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16/07/2560
  โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 11/07/2560
  องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือด... 03/07/2560
  ออกประชาคม เพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2562-2565) 20/06/2560
  สรงน้ำพระธาตุวัดขุนคง หมู่ที่ 5 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเช... 12/06/2560
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนตำบลขุนคงร่วมงานสรงน้ำพร... 11/05/2560
  กิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 10/05/2560
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ร... 02/05/2560
  รดน้ำดำหัวนายก อบต.ขุนคง ในวันที่ 16 เมษายน 2560 18/04/2560
  กิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอหางดง ในวันที่ 16 เมษายน 2560 18/04/2560
  โครงการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปะจำปี 2560 13/04/2560
  ร่วมงานมหกรรมวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 03/04/2560
  ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ 21/03/2560
  งาน อสม.แห่งชาติ และกิจกรรม Big cleaning dayในวันที่ 20 มีนาคม... 20/03/2560
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 23/02/2560
  มหกรรมงานไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 04/02/2560
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | ต่อไป