Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
  • วันนี้  :  190 คน
  • เมื่อวาน  :  129 คน
  • เดือนนี้  :  3831 คน
  • ทั้งหมด  :  10297 คน
  • เริ่มนับสถิติ  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 
ภาพกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
 
ค้นหา  ค้นหา
 
ภาพกิจกรรม เพิ่มข่าวเมื่อ
  HACKED BY MR DUCK 21/02/2561
  วิ่งฮอมบุญของโรงพยาบาลหางดง "เตวกั๋นม่วน จวนกั๋นล่น ตี้หางดง" 18/02/2561
  งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2... 03/02/2561
  งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 02/02/2561
  จัดเก็บภาษี ประจำปีงบ 2561 18/01/2561
  การแข่งขันกีฬาปั่นจักรยาน 23/12/2560
  การแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขุนคง 22/12/2560
  ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ เนื่องในวันคล้ายวันพระเฉลิมพระชนมพรรษาวันชา... 05/12/2560
  โครงการรวมพลังสานใจห่วงใยประชาชน ปี 7 14/11/2560
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั... 30/10/2560
  ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์อำเภอหางดงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพ... 26/10/2560
  ร่วมงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 23/10/2560
  ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อ 13/10/2560
  ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย 13/10/2560
  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ประจำป... 28/08/2560
  โครงการ big cleaning day ประจำปี 2560 08/08/2560
  โครงการรณรงค์โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 08/08/2560
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง... 19/07/2560
  พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันท... 19/07/2560
  โครงการธรรมะสัญจร ประจำปี 2560 17/07/2560
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16/07/2560
  โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 11/07/2560
  องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือด... 03/07/2560
  ออกประชาคม เพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2562-2565) 20/06/2560
  สรงน้ำพระธาตุวัดขุนคง หมู่ที่ 5 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเช... 12/06/2560
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และพนักงานส่วนตำบลขุนคงร่วมงานสรงน้ำพร... 11/05/2560
  กิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 10/05/2560
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ร... 02/05/2560
  รดน้ำดำหัวนายก อบต.ขุนคง ในวันที่ 16 เมษายน 2560 18/04/2560
  กิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอหางดง ในวันที่ 16 เมษายน 2560 18/04/2560
1 | 2 | 3 | ต่อไป