Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
  • วันนี้  :  13 คน
  • เมื่อวาน  :  119 คน
  • เดือนนี้  :  2023 คน
  • ทั้งหมด  :  45685 คน
  • เริ่มนับสถิติ  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 
ภาพกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
 
ค้นหา  ค้นหา
 
ภาพกิจกรรม เพิ่มข่าวเมื่อ
  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 08/08/2561
  โครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 24/07/2561
  การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Perfor... 23/07/2561
  โครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 20/07/2561
  การรับเงินช่วยเหลือที่เกิดจากความเสียหายด้านเกษตร จากภัยพิบัติ... 17/07/2561
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านเป้า จ.ชัยภูมิ 04/07/2561
  การพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลขุนคง 25/06/2561
  ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายท่าขี้เหล็ก ตำบลขุนคง 20/06/2561
  โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า ร... 15/06/2561
  กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน 15/06/2561
  การอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 31/05/2561
  การจัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดวงเมธา ประจำปี 2561 30/05/2561
  ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย)รอบ... 20/04/2561
  กิจกรรม 5 ส. 20/04/2561
  ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย 19/04/2561
  ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย) 18/04/2561
  กิจกรรมรดน้ำดำหัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ประจำปี 2561 16/04/2561
  กิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอหางดง ประจำปี 2561 16/04/2561
  โครงการสืบสานประเพณีปัี๋ใหม่เมืองล้านนา ประจำปี 2561 13/04/2561
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร หลักสูตร "การทำเชื้อและเพาะ... 04/04/2561
  สภากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความช่วยเลือกและเข้ามาเยี่ยมเยือ... 27/03/2561
  โครงการพัฒนาและยกระดับรายได้กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวครบวงจร 27/03/2561
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลขุนคง ... 26/03/2561
  ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 5 บ้านขุนคง 23/03/2561
  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลขุนคงชุมชนในอ... 20/03/2561
  วิ่งฮอมบุญของโรงพยาบาลหางดง "เตวกั๋นม่วน จวนกั๋นล่น ตี้หางดง" 18/02/2561
  งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2... 03/02/2561
  งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 02/02/2561
  จัดเก็บภาษี ประจำปีงบ 2561 18/01/2561
  การแข่งขันกีฬาปั่นจักรยาน 23/12/2560
1 | 2 | 3 | 4 | ต่อไป