ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
ภาพกิจกรรม :  พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อการอาชีพและร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จั
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  19 ก.ค. 60
 
ภาพกิจกรรม
 

พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อการอาชีพและร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ (สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 
ภาพกิจกรรม
 
พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อการอาชีพและร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จั

ภาพกิจกรรม
 
พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อการอาชีพและร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จั

ภาพกิจกรรม
 
พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อการอาชีพและร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จั

ภาพกิจกรรม
 
พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อการอาชีพและร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จั

ภาพกิจกรรม
 
พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อการอาชีพและร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จั

ภาพกิจกรรม
 
พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อการอาชีพและร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จั

ภาพกิจกรรม
 
พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อการอาชีพและร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จั

ภาพกิจกรรม
 
พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อการอาชีพและร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จั

ภาพกิจกรรม
 
พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อการอาชีพและร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จั

ภาพกิจกรรม
 
พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อการอาชีพและร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จั

ภาพกิจกรรม
 
พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อการอาชีพและร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จั

ภาพกิจกรรม
 
พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อการอาชีพและร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จั

ภาพกิจกรรม
 
พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อการอาชีพและร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จั

ภาพกิจกรรม
 
พิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อการอาชีพและร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จั