ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
ภาพกิจกรรม :  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  16 ก.ค. 60
 
ภาพกิจกรรม
 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 ณ วัดเดชดำรงค์ หมู่ที่ 6 บ้านกาด

ตำบลขุนคงอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ภาพกิจกรรม
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กกปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กกปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กกปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กกปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กกปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กกปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กกปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กกปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพกิจกรรม
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรองค์กกปกครองส่วนท้องถิ่น