ร้องทุกข์ ร้องเรียน
 

นายเลิศ ปันใจดี

นายกองค์การบริการส่วนตำบลขุนคง
 
 
ภาพกิจกรรม :  กำจัดขยะอุดตันภายในท่อระบายน้ำ
ชื่อผู้เขียน ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  14 มิ.ย. 59
 
ภาพกิจกรรม
 

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง โดยการนำของท่านนายกเลิศ ปันใจดี เข้าดำเนินการกำจัดขยะอุดตันภายในท่อระบายน้ำ บริเวณสะพานปากทางเข้าบ้านหนองโขง หมู่ที่ 3 ตำบลขุนคง พบขยะอุดตันเป็นจำนวนมาก ดำเนินการเปิดทางน้ำเป็นผลสำเร็จ 

***พบเหตุด่วนสาธารณภัย ไฟไหม้ อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้ง 053-022998 สายตรง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ขุนคง หรือ 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง***

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ministrator.sao/media_set?set=a.800090816795033&type=3&pnref=story